Gebruik beeldkwaliteit – Ons Huis en WBO Wonen

 Ons Huis en WBO Wonen gaan voor schoon, heel en veilig.

De Twentse woningcorporaties Ons Huis en WBO Wonen bezitten gezamenlijk bijna 10.000 woningen. Om de voordelen van beeldkwaliteit voor de eigen organisatie in beeld te brengen werd gestart met een pilot. In de pilot zijn 5 tot 10 portieken beoordeeld op 63 beeldmeetlatten uit de Kwaliteitscatalogus. Deze catalogus bestaat uit beeldmeetlatten, meetinstructies en een begrippenlijst.

Elke meetlat beschrijft 5 kwaliteitsniveaus (A+ t/m D). Alle bevindingen binnen schoon, heel en veilig werden in kaart gebracht en in de tool van Apptimize Platform ingevoerd. Het werken met de tool werd als een succes ervaren. Na deze succesvolle afronding van de pilot werd het gehele bezit in het Apptimize Platform ingevoerd en zijn beide corporaties in samenwerking met iFocus getraind in het gebruik.

Naast de vastgestelde doelen werd ook geconstateerd dat het werken met beeldkwaliteit de interne samenwerking verbetert, mede omdat de gemaakte foto’s aanleiding geven voor de juiste discussies over de verwachtingen.

Beide corporaties maken ook gebruik van de meldingen-functionaliteit binnen het Apptimize Platform. Op de thema’s groen, techniek en handhaving kunnen incidenten worden gemeld, die direct door collega’s of externe partijen in behandeling worden genomen. Met het maken van foto’s van het resultaat kan het incident eenvoudig worden afgehandeld.

Meer weten over beeldkwaliteit of de inzet van een pilot? Neem contact op met Pieter Swarte.

Betrokken organisaties