Effectmeting – Nederland Schoon

Effectmeting brengt vervuiling in beeld. In een schoon gebied voel je je prettig.

Het uitgangspunt van Nederland Schoon is een schone (leef)omgeving creëren voor nu en in de toekomst. Zo onderneemt Nederland Schoon zowel landelijk als lokaal initiatieven om zwerfafval tegen te gaan. Een van deze initiatieven was het project Zwerfafvalvergoeding. Gemeenten kregen per inwoner een vergoeding om zwerfafval tegen te gaan.

Een onderdeel van dit project was te monitoren wat de impact was van de genomen maatregelen die betaald werden door de zwerfafvalvergoeding. Meer dan 100 gemeenten hebben de afgelopen vierjaar in het Apptimize Platform de resultaten vastgelegd. Deze resultaten werden direct doorgezet naar het Nederland Schoon dashboard, zodat de gemeenten de resultaten konden bekijken.

Vanaf dit jaar worden verschillende effectmetingen op bedrijventerreinen uitgevoerd.
In een 0-meting wordt vastgesteld wat de vervuilingsgraad op het desbetreffende terrein is. De metingen worden ingevoerd in het Apptimize Platform. De meetuitslagen worden met verschillende stakeholders besproken, er wordt een plan van aanpak opgesteld en daarna vindt uitvoering plaats.

Er vinden vervolgens aanvullende metingen plaats. Via rapportages kunnen de metingen vergeleken worden en wordt direct duidelijk of de maatregelen het gewenste effect hebben gehad en/of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Meer weten over effectmetingen? Neem dan contact op met Stephan

Betrokken organisaties