Glasvezel Midden Groningen

Grip op straatwerk -> Toezicht op de aanleg van glasvezel

Gebruik van glasvezel-internet is voor veel mensen een wens. De aanleg hiervan brengt wel de nodige uitdagingen met zich mee. Zo is de gemeente verplicht medewerking te verlenen aan één of meerdere bedrijven die glasvezel willen aanleggen. Deze bedrijven bepalen waar en wanneer zij glasvezel aanleggen en betalen de kosten voor het aanleggen. De bedrijven die glasvezel aanleggen zijn verantwoordelijk voor het informeren van inwoners over de planning en verwachting.

Gemeenten doen er over het algemeen alles aan om de overlast te beperken. Gemeente Midden-Groningen gebruikt daarom het Apptimize Platform om toezicht te houden op de werkzaamheden bij de aanleg. Toezichthouders kunnen gemakkelijk en snel situaties vastleggen waarbij het straatwerk na aanleg niet naar wens is opgeleverd. Deze meldingen worden direct gedeeld met de betreffende aannemer.

Heeft de aannemer het straatwerk hersteld, dan kan dit worden ondersteund met foto’s en eventuele opmerkingen. De melding wordt daarna beschikbaar gemaakt voor de gemeente om te accorderen. Zo houdt de gemeente overzicht van de gemaakte meldingen en de status ervan.

Werkwijze:

De aanleg van glasvezel wordt door meerdere aannemers uitgevoerd. Apptimize ontvangt van de gemeente een kaart waarop alle geplande werkzaamheden staan aangegeven. Deze kaart wordt ingeladen en kan op elke locatie geraadpleegd worden. Is de aanleg voltooid en is het straatwerk hersteld, dan gaan toezichthouders langs om te controleren of het werk naar wens is uitgevoerd. Is dat niet het geval, dan wordt met het Apptimize Platform een melding van gemaakt naar de betreffende aannemer. Onder andere de exacte locatie en foto’s geven de aannemer alle informatie die nodig is voor de herstelwerkzaamheden. De aannemer kan nu melden dat de melding in behandeling wordt genomen.

De aannemer kan aan een melding foto’s en opmerkingen toevoegen om de afhandeling in beeld te brengen. Zijn de werkzaamheden afgerond dan past de aannemer de status aan naar ‘gereed voor controle’. Dit is het signaal voor de gemeente om te bekijken of de melding naar wens is afgehandeld. Dit kan zowel op basis van de gemaakte foto’s of op locatie zelf.

Is de melding naar wens afgehandeld dan wordt de status door de gemeente aangepast naar ‘gesloten’ en kan de melding naar het archief. Is de geboden oplossing niet toereikend wordt de melding opnieuw open gezet voor de aannemer en kan hetzelfde traject worden gevolgd.

In de kantoorapplicatie is het mogelijk om het totaaloverzicht van alle gemaakte meldingen en de actuele status in te zien.

Meer weten over de meldingenmodule van het Apptimize Platform? Neem dan contact met ons op.

Betrokken organisaties